Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

Dokumenty

Regulamin zachowania uczniów w Szkole Podstawowej w Gieble

Regulamin zachowania uczniów w Szkole Podstawowej w Gieble

Rozmiar tekstu

A

A

A

 Regulamin zachowania uczniów w Szkole Podstawowej w Gieble

 

 1. Po przyjściu do szkoły uczniowie rozbierają się w szatni, zmieniają obuwie.

 2. Bezpośrednio po rozebraniu uczniowie udają się do świetlicy szkolnej lub na hol główny gdzie dyżuruje nauczyciel.

 3. Na górnym korytarzu uczniowie mogą przebywać od godziny 7.45 - wtedy na korytarzu rozpoczyna dyżur nauczyciel.

 4. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się obok sali, w której mają mieć lekcje
  i cicho oczekują na nauczyciela.

 5. Spokojnie wchodzą do sali i przygotowują się do zajęć.

 6. Jeżeli uczeń musi skorzystać w trakcie lekcji z toalety powinien opuścić salę w ciszy i bez zbędnego zamieszania, udać się tam i wrócić najkrótszą drogą do swojej sali lekcyjnej. Potrzebę wyjścia uczeń zgłasza nauczycielowi.

 7. W trakcie lekcji uczniowie nie jedzą, nie żują gumy. Spożywanie napojów dozwolone jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

 8. Po dzwonku na przerwę uczniowie opuszczają salę po wyraźnym sygnale ze strony nauczyciela.

 9. W trakcie przerwy sale lekcyjne są zamykane. Uczniowie mają bezwzględny zakaz przebywania w salach lekcyjnych podczas przerw.

 10. Podczas przerwy uczniowie nie biegają, nie krzyczą i nie stwarzają zagrożenia swoim zachowaniem dla innych.

 11. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

 12. Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, siedzieć na schodach i parapetach okiennych.

 13. Uczniowie klas I-III na stołówkę szkolną schodzą parami pod opieką nauczyciela. Starsi uczniowie udają się tam powoli bez zbędnego przepychania się i pośpiechu.

 14. W trakcie przerwy uczniowie ze wszystkimi ważnymi sprawami zgłaszają się do nauczyciela dyżurującego.

 15. Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.

 16. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym aktualnie odbywają ich zajęcia.

 17. W okresie wiosenno - letnim na boisku szkolnym i przed szkołą uczniowie mogą przebywać tylko w wyznaczonym czasie, gdy obecny jest tam nauczyciel dyżurujący. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania uczniów na szkolnym placu zabaw i za budynkiem szkolnym.

 18. Uczniowie korzystają z toalety zgodnie z jej przeznaczeniem ( nie wolno tam jeść posiłków, uzupełniać zeszytów, załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.)

 19. Po skorzystaniu z toalety uczniowie opuszczają ją niezwłocznie, umożliwiając tym samym skorzystanie z niej innym – szczególnie młodszym.

 20. Uczniowie są zobowiązani do właściwego (zgodnego z ich przeznaczeniem) korzystania ze środków higieny (mydło, papier toaletowy).

 21. Z telefonów komórkowych uczniowie nie mogą korzystać w godzinach od 8.00 do zakończenia swoich zajęć lekcyjnych. W tym czasie telefony muszą być bezwzględnie wyłączone (nie wyciszone). Nie wolno używać tel. podczas przerw. W razie konieczności uczeń może skontaktować się z rodzicem (opiekunem) po uzgodnieniu z nauczycielem dyżurującym w sekretariacie szkolnym ze szkolnego telefonu. W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z telefonu po uzyskaniu zgody od nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 22. W sytuacji gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobaczy ucznia korzystającego z telefonu w trakcie przerwy, lekcji prosi ucznia o wyłączenie telefonu, oddaje go do sekretariatu szkolnego i sporządza notatkę. Telefon odbiera osobiście rodzic w godzinach pracy szkoły.

 23. Za telefony i przedmioty wartościowe szkoła (nauczyciele) nie ponoszą odpowiedzialności (w sytuacji zgubienie lub zniszczenia).

 24. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie bezwzględnie udają się do świetlicy szkolnej.

W sytuacji nie przestrzegania powyższego regulaminu wyciągane będą wobec uczniów konsekwencje zgodne z zapisami zawartymi w dokumentach szkolnych takich jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia