Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

O szkole

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Rozmiar tekstu

A

A

A

 Pedagogiem szkolnym jest mgr Małgorzata Smyrgała

 Do zadań pedagoga należy w szczególności:

a) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych Uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwosci psychofizycznych Uczniów w celu określenia przczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron Uczniów.

b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiazywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju Uczniów.

c) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

d) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

e) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym Uczniów.

f) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

g) Pomoc Rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień Uczniów.

h) Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia