Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

O szkole

Historia szkoły

Historia szkoły

Rozmiar tekstu

A

A

A

Rok 1890
Początki oświaty na terenie dzisiejszego obwodu Szkoły Podstawowej w Gieble związane są z Wawrzyńcem Duszą – nauczycielem ludowym, który w miejscowościach Mokrus i Giebło dawał lekcje czytania po polsku. Całe nauczanie opierało się wyłącznie na książeczce do nabożeństwa.

Rok 1900
Krzewieniem oświaty w Gieble zajmuje się miejscowy organista Stanisław Detko, który udziela lekcji w mieszkaniach prywatnych. 

Rok 1905
W miejscowej organistówce zorganizowano dwuzimową szkółkę, w której uczyli guwernerzy ówczesnego dziedzica Giebła – Arkuszewskiego.
 
Około roku 1912-1913
Po domach uczą dwaj nauczyciele: Stanisław Żurawski i Kazimierz Piwowarski.
 
Rok 1918
Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę oświata w Gieble przybiera formy zorganizowane. W roku 1918 otworzono Państwową Szkołę Powszechną. Lokal ówczesnej szkoły mieścił się w domu p. Józefa Żurawskiego mieszkającego nad stawem w miejscu zwanym „pasternakiem”. Pierwszymi nauczycielami tej szkoły były: p. Lewińska i p. Steller.
 
Rok 1921
Na potrzeby szkoły wyremontowano stare dworskie czworaki. Budynek szkolny wyremontowany w 1921r. służył szkole przez 41 lat. W lokalu tym szkoła mieściła się do roku 1962. Czołowi nauczyciele Szkoły w Gieble w latach 1921-1939 to: Stefania Szafczyńska, Michał Rokosz, Adam Gaździk, Helena Zembalowa.
 
Lata 1939-1945
W czasie okupacji pod kierunkiem Romana Grabowskiego pracują nauczyciele: Stefan Targowski, Wanda Kujawianka, Michalina Kukulska, Maria Żelechowska, Janina Wojnarowicz.
Okupacyjne oddziały niemieckie dewastują budynek szkolny urządzając w nim stajnie dla koni. Niemieccy żołnierze niszczą księgozbiór i szczupłe pomoce naukowe.
 
Rok 1945  
W marcu przybywa do Giebła p. J. Wojnarowicz, która właściwie na gruzach organizuje nauczanie. W maju dołączają do niej p. Stefan Sadowski wraz z żoną.
Pomocniczym budynkiem szkolnym zostaje stary dworek szlachecki – aż do roku 1962.
 
Rok 1946
Kierownictwo szkoły obejmuje p. Witolda Urbanowska, która funkcję tę pełni przez 10 lat. Za jej kadencji Szkoła w Gieble została wyniesiona do rangi pełnej szkoły siedmioklasowej.
 
Rok 1956
Kierownikiem Szkoły w Gieble, a w późniejszym czasie Dyrektorem, zostaje mgr Ryszard Kijas, który kieruje pracą placówki przez 29 lat, tj. do 31 sierpnia 1985 roku.
 
Rok 1959
W roku 1959 powstaje Komitet Budowy Szkoły, na czele którego staje p. Stanisław Zięba. Komitet mobilizuje społeczeństwo do świadczenia składek na rzecz budowy nowej szkoły. Kiedy okazało się, że wieś nie będzie w stanie wybudować szkoły własnymi siłami, Komitet postarał się by budowa budynku szkoły w Gieble stała się inwestycją państwową.
 
Rok 1962 
Rok szkolny 1962/1963 rozpoczęto jeszcze w starym budynku, ale już 12 września 1962 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. Szkoła została zarejestrowana pod numerem 482 na liście szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Rok 1966
W roku 1966 weszła w życie ustawa o ośmioklasowej szkole podstawowej. W pierwszej w historii Szkoły w Gieble klasie VIII uczyło się 14 uczniów.

Rok 1973
W roku 1973 Szkoła w Gieble zostaje przekształcona w Zbiorczą Szkołę Podstawową w Gieble, natomiast zostają zlikwidowane małe szkoły w Mokrusie, Gulzowie i Kiełkowicach. Uczniowie z w/w szkół rok szkolny 1973/1974 rozpoczęli już w Szkole w Gieble. Zorganizowano dla nich bezpłatny dojazd do szkoły i objęto opieką świetlicy z dożywianiem.

Rok 1977
Zbiorczej Szkole Podstawowej w Gieble nadano imię Jana Żaka.

Rok 1979
W czerwcu 1979r szkoła otrzymuje Sztandar ufundowany przez załogę KRBPCWiG w Ogrodzieńcu.

Rok 1985
1 września 1985r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gieble zostaje mgr Stanisław Hajduga, który kieruje pracą placówki do 31 sierpnia 1999r.

Rok 1999
Z dniem 1 września 1999r. wchodzi w życie nowa reforma oświatowa, w wyniku której ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Gieble zostaje przekształcona w sześcioklasową.
Obowiązki Dyrektora SP Giebło obejmuje mgr Izabela Łypaczewska, która pełni tę funcję do 31 sierpnia 2018r.

Rok 2009
29 września 2009r. Szkoła Podstawowa w Gieble była współorganizatorem promocji książki „Giebło” autorstwa Bronisława Duszy.

Rok 2011
Budynek Szkoły Podstawowej w Gieble przechodzi kompleksowy remont w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

Rok 2017
Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie kolejna reforma oświaty w wyniku której sześcioklasowa Szkoła Podstawowa w Gieble zostaje przekształcona w ośmioklasową.

Rok 2018
1 września 2018r. obowiązki Dyrektora SP Giebło obejmuje mgr Ewa Rudnicka.
 

100 lat szkoły w Gieble

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia