Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

Blog

Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec

Rozmiar tekstu

A

A

A


Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Czas realizacji projektu: od 01.12.2020r. do 30.11.2022r.

Cel projektu:
Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj.159 uczniów (78 Dz,81 Ch) spośród 176 uczniów (86 Dz, 90 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 osób (16 K, 1 M) ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble w terminie do 30.11.2022r.

Grupa docelowa:
to 176 uczniów (86dz, 90ch) oraz 21 nauczycieli (19 K, 2 M) z SP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble.
Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 586 986,62 PLN

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Prowadzenie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gieble zajęć z:

- Język angielski koło zainteresowań;
- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka - koło zainteresowań;
- Zajęcia metodą eksperymentu - matematyka i przyroda w klasach I-III - koło zainteresowań,
- Zajęcia metodą eksperymentu - geografia - koło zainteresowań;
- Zajęcia metodą eksperymentu - biologia - koło zainteresowań;

2. Przeprowadzenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gieble szkoleń z:
- Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów;
- Jak skutecznie pracowa z uczniem w ramach kompetencji – kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy;
- Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
- Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013 i/lub 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego;
- Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej;
- Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych;
- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi;
- Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

3. Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

W wyniku realizacji projektu: 159 uczniów podniesie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 17 nauczycieli (16 K, 1 M podniesie swoje kwalifikacje.

Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec

 

05

MAJ

2021

626

razy

czytano

327/931

spgieblo.ogrodzieniec.pl

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia