Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

Blog

Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec

Rozmiar tekstu

A

A

A

Rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj.159 uczniów(78Dz,81Ch) spośród 176 uczniów(86Dz,90Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 os.(16K,1M) ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble.

Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe. Efektem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 90% uczestników projektu oraz kompetencji zawodowych 80% nauczycieli.

Zajęcia w naszej szkole będą odbywać się dla każdej grupy średnio raz w tygodniu.

Liczba godzin dla jednego rodzaju zajęć to 30 godzin dla grupy (łącznie 60 godz na 2 lata). Uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu.

Zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe :

-język angielski - koło zainteresowań

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

- zajęcia logopedyczne

Zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe metodą eksperymentu:

- matematyka metodą eksperymentu-koło zainteresowań ,

-matematyka i przyroda w klasach I-III metodą eksperymentu - koło zainteresowań,

-geografia metodą eksperymentu- koło zainteresowań,

-biologia metodą eksperymentu - koło zainteresowań,

Będą również organizowane wyjazdy edukacyjne w ramach geografii metodą eksperymentu i w ramach biologii metodą eksperymentu.  

04

LUT

2021

424

razy

czytano

385/935

spgieblo.ogrodzieniec.pl

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia