Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

Blog

Wyprawka szkolna 2015

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wyprawka szkolna 2015

Rozmiar tekstu

A

A

A

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gieble informuje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest udzielana:

1. Uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł netto na osobę oraz uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
2. Uczniom niepełnosprawnym, tj: słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  –  z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej.
 
Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spgieblo.ogrodzieniec.pl lub  w sekretariacie szkoły.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. Do wniosku należy dołączyć również fakturę VAT wystawioną na ucznia (rodzica), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiedniego podręcznika wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2015 wynosi:
- uczeń klasy III szkoły podstawowej – 225 zł 
- uczeń niepełnosprawny szkoły podstawowej – kwota dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 10 września 2015r.

20

SIE

2015

1781

razy

czytano

691/936

spgieblo.ogrodzieniec.pl

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia