Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

32 67 340 03

Blog

Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012 na 2013

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012 na 2013

Rozmiar tekstu

A

A

A

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, których dochód netto na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasy I nie może być wyższa niż 504 zł netto oraz w przypadku uczniów klas II-IV miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 351 zł netto.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana także uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–3
— posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w przypadku tych uczniów kryterium dochodowe rodziny nie jest brane pod uwagę).
 
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00.
Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o wysokości dochodu dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wniosek należy złożyć w terminie od 03.09 – 28.09.2012r.
 
Koszty zakupu podręczników zostają zwrócone rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 032-67-34-003 do godz. 14:00.
 

16

SIE

2012

1748

razy

czytano

880/936

spgieblo.ogrodzieniec.pl

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Przydatne linki

Galeria

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WIOSENNY POKAZ MODY

WIOSENNY POKAZ MODY

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
OKNO NA EUROPĘ

OKNO NA EUROPĘ

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ŚWIĘTO NARODOWE

ŚWIĘTO NARODOWE

spgieblo.ogrodzieniec.pl
SADZENIE DRZEWKA

SADZENIE DRZEWKA

spgieblo.ogrodzieniec.pl
EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

spgieblo.ogrodzieniec.pl
POWITANIE JESIENI

POWITANIE JESIENI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

spgieblo.ogrodzieniec.pl
WALENTYNKI

WALENTYNKI

spgieblo.ogrodzieniec.pl
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa
w Gieble

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia