Strona główna
środa, 13 grudnia 2017 r.
imieniny obchodzą: Juliusz, Łucja

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Koncepcja pracy szkoły

Strona główna » O szkole » Koncepcja pracy szkoły

wielkość tekstu:A | A | A

 

Szkoła Podstawowa w Gieble posiada bieżącą i perspektywiczną koncepcję pracy.

 

1. Bieżąca koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Gieble zawarta jest w:
 

► Szkolnym programie profilaktyki
http://www.spgieblo.ogrodzieniec.pl/kategorie/szkolny_program_profilaktyki

► Programie wychowawczym Szkoły Podstawowej w Gieble
http://www.spgieblo.ogrodzieniec.pl/kategorie/program_wychowawczy
► Planie pracy Szkoły Podstawowej w Gieble
 
 
 
2. Perspektywiczna koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Gieble zawarta jest w: 
 
► Programie rozwoju Szkoły Podstawowej w Gieble
► Misji Szkoły Podstawowej w Gieble:

1. Misja Szkoły Podstawowej w Gieble
Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym wychowywać i edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę
i Europejczyka; człowieka aktywnego, kreatywnego i sprawnego psychicznie, potrafiącego odnaleźć się w otaczającym świecie. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające ucznia.

2. Model Absolwenta Szkoły
Chcemy, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej Europie; potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, w tym, by posługiwali się technologią informatyczną; byli przygotowani do samodzielnego myślenia i podejmowania działań poprzez pracę w różnych organizacjach młodzieżowych i strukturach samorządowych.

3. Działamy po to, aby:

1) Rodzice uczniów darzyli nas zaufaniem, byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych, aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci, brali czynny udział w życiu szkoły, otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci, otrzymali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2) Szkoła cieszyła się zaufaniem w środowisku, była nowocześnie administrowana, była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi.
3) Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, byli zadowoleni z efektów własnej pracy, mieli możliwości doskonalenia i rozwoju zawodowego, realizowali swoje życiowe posłannictwo. 

► Wizji Szkoły Podstawowej w Gieble:

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE
Jeżeli misja zakończy się sukcesem to:

1) Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę niezbędną do kontynuacji nauki w gimnazjum.
2) Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę dostosowaną do jego rozwoju.
3) Szkoła wyposaży ucznia w umiejętności korzystania z technologii informatycznej i posługiwania się językiem obcym.
4) Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę i umiejętności stosowania wiedzy w praktyce.
5) Szkoła wyposaży ucznia w umiejętności podejmowania działań proekologicznych, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
6) Szkoła wychowa ucznia kulturalnego, pracowitego, tolerancyjnego, samodzielnego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

Absolwent naszej szkoły
Będzie:

Pracowity, rzetelny, systematyczny, samodzielny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych ludzi;
Będzie umiał:

Poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający nas świat, komunikować się z innymi, nawiązywać kontakty;
Będzie miał  świadomość:

Odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowanie wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią większej grupy i społeczności;
Będzie potrafił :

Współtworzyć życie społeczne grupy, do której należy, rozpoznawać wartości;
Będzie dostrzegał :

Niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów;
Będzie przygotowany do odpowiedniego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Czy wiesz, że wiele bezcennych informacji o historii i tradycji naszej wioski znajdziesz w książce ,,Giebło,, autorstwa Bronisława Duszy. Publikacja, której promocja odbyła się w naszej ...

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Szkoła Podstawowa w Gieble