Strona główna
poniedziałek, 26 września 2022 r.
imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec

Strona główna » Aktualności » Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec

wielkość tekstu:A | A | A


Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Czas realizacji projektu: od 01.12.2020r. do 30.11.2022r.

Cel projektu:
Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj.159 uczniów (78 Dz,81 Ch) spośród 176 uczniów (86 Dz, 90 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 osób (16 K, 1 M) ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble w terminie do 30.11.2022r.

Grupa docelowa:
to 176 uczniów (86dz, 90ch) oraz 21 nauczycieli (19 K, 2 M) z SP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble.
Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 586 986,62 PLN

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Prowadzenie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gieble zajęć z:

- Język angielski koło zainteresowań;
- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka - koło zainteresowań;
- Zajęcia metodą eksperymentu - matematyka i przyroda w klasach I-III - koło zainteresowań,
- Zajęcia metodą eksperymentu - geografia - koło zainteresowań;
- Zajęcia metodą eksperymentu - biologia - koło zainteresowań;

2. Przeprowadzenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gieble szkoleń z:
- Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów;
- Jak skutecznie pracowa z uczniem w ramach kompetencji – kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy;
- Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
- Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013 i/lub 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego;
- Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej;
- Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych;
- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi;
- Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

3. Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

W wyniku realizacji projektu: 159 uczniów podniesie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 17 nauczycieli (16 K, 1 M podniesie swoje kwalifikacje.

Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec

 

czytano: 272 razy

źródło: spgieblo.ogrodzieniec.pl

Strona główna

Ciekawostki

Czy wiesz, że wiele bezcennych informacji o historii i tradycji naszej wioski znajdziesz w książce ,,Giebło,, autorstwa Bronisława Duszy. Publikacja, której promocja odbyła się w naszej ...

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Szkoła Podstawowa w Gieble